Gå til forsiden
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Fredericiagade 30
Billeder fra Fredericiagade 30

Krisekorps Syddanmark


Krisekorps Syddanmark

Krisekorps Syddanmark er etableret i 2009 med det formål at yde akut krisehjælp og psykologisk bistand til kommuner, virksomheder og private.
Krisekorps Syddanmark består af 5 psykologer, som alle har grundig efteruddannelse og erfaring inden for krisestyring og akut krisehjælp i forbindelse med vold, ulykker, katastrofer og traumatiske oplevelser.
Krisekorps Syddanmark har et døgnbemandet akutberedsskab, som garanterer, at virksomheden får kontakt til en psykolog inden for max. 2 timer, samt at hjælpen kan være fremme på stedet inden for max. 4 timer.

Akut psykologhjælp


Det kan være af stor betydning at få professionel hjælp til at håndtere akutte kriser og store livsændringer. En hurtig indsats har positiv indvirkning på trivselog effektivitet såvel på som uden for arbejdspladsen. Hjælpen eren hjælp til selvhjælp og med til at skabe tryghed og forebygge mistrivsel og længerevarende sygdomsperioder.


Ved voldsomme og traumatiserende hændelser kan der være behov for krisestyring og akut psykologhjælp til den/de ramte og evt. kolleger/pårørende.
Vi har i øjeblikket aftaler med flere virksomheder og en stor kommune om varetagelse af deres krisebredskab

Kontakt os for yderligere oplysninger vedr. aftale og priser.

At modtage hjælp

Hjælp til at håndtere voldsomme og traumatiserende hændelser kan være af stor betydning for tryghed, trivsel og effektivitet både på og udenfor arbejdspladsen.
Hurtig og professionel hjælp er en væsentlig del af at begrænse negative psykiske efterreaktioner.
Som virksomhed er der mulighed for at lave en aftale med Krisekorps Syddanmark, så medarbejdere sikres adgang til akut psykologisk krisehjælp, hvis de har været direkte eller indirekte involveret i voldsomme
hændelser.

Hvilke hændelser?

Hændelser, hvor der kan være behov for akut krisehjælp, kan for eksempel være vold eller trusler om vold, mobning/chikane, en kollegas dødsfald, fyringer, alvorlige ulykker, røveri eller seksuelle krænkelser.
Den rigtige og hurtige hjælp vil være med til at skabe tryghed og sikre færre sygedage og en hurtigere tilbagevenden på arbejdspladsen og til hverdagen.

Hvordan bliver man tilknyttet Krisekorps Syddanmark

Krisekorps Syddanmark yder akut krisehjælp og psykologisk bistand i forhold til kommuner, virksomheder, institutioner og private.

Krisekorpset dækker indsatsen 24 timer døgnet og året rundt. Der er døgntelefonvagt, så jeres virksomhed kan altid komme i direkte kontakt med en psykolog, og indsatsen vil kunne iværksættes umiddelbart efter hændelsen.

Hvad koster det?
Der er et engangs-oprettelsesgebyr på 5000 kr. for at have en aftale med Krisekorps Syddanmark. Herefter betales udelukkende for de faktiske ydelse ud fra kontraktaftalen.
  

Psykologhjælpen ydes af specialuddannede og erfarne psykologer

Hvis jeres virksomhed er interesseret i at få en aftale med Krisekorps Syddanmark eller ønsker yderligere oplysninger er I velkomne til at kontakte Krisekorps Syddanmark: Berit Lyhne - telefonnr. 23346202


Eksempel på en eksisterende aftale

Tilknyttet fil:    psykologaftale(2).pdf (119 Kb)

Cand.psych. Berit Lyhne

Berit er specialist i psykotraumatologi og har mange års erfaring med akut krisehjælp og krisestyring ved voldsomme hændelser i familier og på arbejdspladser. Hun arbejder med sorg og tabsoplevelser, behandling af reaktioner ved alvorlig sygdom, vold og trusler, angst og depression samt stresshåndtering. Arbejder med børn, unge, voksne og grupper.

Cand.psych. Winnie Braarup

Winnie er specialist i psykotraumatologi og har mange års erfaring med akut krisehjælp i forbindelse med f.eks. trafik- og arbejdsulykker, selvmord, røveri, overfald, trusler og voldtægt. Hun har endvidere stor erfaring i sorggruppearbejde og behandling af angst og depression. Arbejder primært med unge, voksne og grupper.

Cand.psych. Søren Dam Andersen

Søren er specialist i psykoterapi og supervision. Han har mange års erfaring med akut kriseintervention. Han er videreuddannet i kognitive behandlingsformer og er uddannet som Mindfulnesstræner. Han arbejder primært med unge, voksne og ældre.
Psykolog fra Aarhus Universitet
fra 2009.
Autoriseret psykolog 2013.
Cand.psych. fra 1987.
Specialist og supervisor
i psykotraumatologi.
Arbejder med børn,
unge og voksne
Cand. psych. fra
Aarhus Universitet i 2011.
Autoriseret psykolog i 2014.
Specialist i psykoterapi
for voksne 2019.
Cand.psych
Autoriseret af Psykolognævnet
Specialist i psykoterapi
Supervisor i psykoterapi
Psykologerne ved slotssøen  |   Fredericiagade 30  |   6000  Kolding  |     |   @